Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

Kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

Bài mình viết đôi khi cần phải kiểm tra lại ngữ pháp. Các bạn hãy đăng ký tài khoản tại trang này grammarly.com Sau đó thì sử dụng nó để...
Backlink

Backlink

https://about.me/bathroompick https://wordpress.org/support/topic/good-theme-315/  (dead) https://dev-bathroompick.pantheonsite.io/node/1 ...
Trình soạn thảo Wordpress

Trình soạn thảo Wordpress

Plugin cần cài là TinyMCE Advanced Đưa trình soạn thảo wordpess về phiên bản cũ thì thêm add_filter('use_block_editor_for_post'...