Cách thêm Fanpage vào tài khoản Business Manager

Xin chào! Hôm nay Hiệp sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Fanpage vào tài khoản Business Manager. Đây là việc khá quan trọng liên quan đến việc bảo vệ Fanpage của bạn. Nếu bạn nào chưa có tài khoản Business Manager thì có thể đọc bài sau.
Cách tạo tài khoản Business Manager trên Facebook
Sau khi có tài khoản Business Manager rồi thì bạn lại quay lại với bài viết này nào. Bạn hãy truy cập vào https://business.facebook.com/ sau đó bấm vào Business Settings như hình bên dưới
Hướng dẫn cách thêm Fanpage vào tài khoản Business Manager trên Facebook
Quản lý Fanpage trong Business Manager
Bạn bấm vào phần Pages để quản lý các Fanpage. Lúc này bạn có thể thêm một Fanpage bình thường vào trong Business Manager bằng cách bấm vào nút + Add như bên dưới.
Hướng dẫn cách thêm Fanpage vào tài khoản Business Manager trên Facebook
Cách thêm Fanpage vào tài khoản Business Manager
Bấm vào + Add và chọn thêm một page như hình bên dưới
Thêm Fanpage vào trình quản lý kinh doanh
Thêm một Fanpage vào Business Manager
Tiếp theo sẽ có một pop-up hiện ra, bạn chỉ cần nhập Link (hay còn gọi là url) của Fanpage mà bạn đang là Admin (Quản trị viên) vào ô là được. Hình bên dưới.
Hướng dẫn cách thêm Fanpage vào tài khoản Business Manager trên Facebook
Thêm Link Fanpage của bạn vào
Tạm thời như vậy là xong. Bạn có thể thêm nhiều Fanpage vào trong Business Manager để quản lý. Đây chỉ là bài hướng dẫn sơ qua về cách thêm một Fanpage vào Business Manager thôi. Bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cách thêm một Employee (Nhân viên) vào một Fanpage nhé.